Regnbuen Kontur arkitekter er totalrådgivere vedr. tilbygningen til Det Grønlandske Hus i Aarhus. 

Projekteringen pågår. 

{ Comments on this entry are closed }

Nyopført 4 gruppers motorik institution i Stavtrup ved Aarhus er netop blevet afleveret. Indvielse afholdes den 1. november.

 

Bygningen er disponeret som tre sammenliggende længehuse, der forskyder sig i forhold til hinanden. Den centrale længe rummer husets hjerte, caféen og husets omdrejningspunkt, den “røde boks”, der rummer forskellige fællesfunktioner og samtidigt fungerer som et motorisk landskab, som børnene kan bevæge sig i.

Regnbuen-Kontur arkitekter har været totalrådgiver på sagen, der er gennemført efter en grundig brugerinddragelsesproces. Resultatet er en daginstitution der er formet efter brugernes og medarbejdernes ønsker.

 

Aarhus Kommune er bygherre og LB Consult har været underrådgiver på sagen, der er gennemført i fagentreprise.

{ Comments on this entry are closed }

Egeris Kirke, Rejsegilde

august 23, 2017

Fredag d. 19. august blev der afholdt rejsegilde i Egeris Kirke. Med de store limtræs-spær på plads, tegner kirkesalens konturer sig, og løfter en flig af fortællingen om et større og lysere kirkerum. Byggeriet går håndværksmæssigt fint, og følger tidsplanen.  

Read the full article →

Licitation på ny daginstitution i Kolt

august 18, 2017

Umiddelbart før sommerferien blev der afholdt licitation ang. den nye 5 gruppers science-institution “Universet” på Kolt Østerparken 15. Høgh og Rousing vandt opgaven, og første spadestik tages torsdag d. 24.08.  

Read the full article →

Prækvalificeret til Ny skole i Skærbæk

juni 26, 2017

Regnbuen Kontur arkitekter er sammen med Rubow arkitekter og MOE Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til projektkonkurrence om en ny folkeskole i Skærbæk nord for Tønder. Skærbæk  skal have en ny folkeskole for elever i 0. – 9. klasse og ca. 25 specialklasseelever. Skolen skal placeres på arealet Oksens Mark sydvest for Skærbæk Fritidscenter og skal rumme […]

Read the full article →

Ny almen boligbebyggelse i Middelfart

juni 26, 2017

Regnbuen-Kontur arkitekter er sammen med JORTON A/S og Rønslev Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrence om 28 almene familieboliger og 20 flexboliger for Boligforeningnen Lillebælt, Afd. 28. Bebyggelsen forventes at få et samlet etageareal på ca. 3770 m2 og skal disponeres med en god variation af boligstørrelser. Der lægges vægt på høj kvalitet i materialer og […]

Read the full article →

Prækvalificeret til Mølleparkens Plejecenter i Sønderborg

juni 14, 2017

Regnbuen-Kontur arkitekter er glade for at være inviteret til at give vores bud på transformation af Mølleparkens Plejecenter i Sønderborg Kommune, til et tidssvarende plejecenter med 60 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter samt daghjem. De første sten blev lagt allerede i 1830, og om- og tilbygningen skal foretages med respekt for husets arkitektur og historik, samt […]

Read the full article →

juni 12, 2017
Read the full article →

Transformation af Risskov psykiatriske hospital

maj 1, 2017

Regnbuen-Kontur arkitekter k/s er stolte af at være blevet inviteret til at give vores bud på transformationen af tidligere Risskov psykiatriske hospital til moderne almene boliger. Det 23.000m2 store historiske bygningsanlæg er tegnet af arkitekten Thorvald Bindesbøl og ligger smukt i det store parkanlæg som åbner sig mod Århus Bugt. Forslaget skal udarbejdes i samarbejde […]

Read the full article →

Prækvalificeret til 115 almene ungdomsboliger

marts 30, 2017

Boligkontoret Århus har inviteret til totalentreprise-konkurrence vedr. en ny ‘afdeling 77′ – som omfatter ca. 115 almene ungdoms-boliger, med tilhørende fælles- og udearealer. Regnbuen-Kontur arkitekter er prækvalificeret sammen med JCN Bolig, RUBOW arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Projektet skal ligge på Paludan-Müllers Vej i Aarhus og skal DGNB certificeres. 

Read the full article →