Regnbuen-Kontur arkitekter holder ferielukket i uge 29 og 30.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

{ Comments on this entry are closed }

Regnbuen Kontur arkitekter er sammen med Rubow arkitekter og MOE Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til projektkonkurrence om en ny folkeskole i Skærbæk nord for Tønder.

Skærbæk  skal have en ny folkeskole for elever i 0. – 9. klasse og ca. 25 specialklasseelever. Skolen skal placeres på arealet Oksens Mark sydvest for Skærbæk Fritidscenter og skal rumme omkring 575 elever.

Nybyggeriet vil udgøre 5800-6200m2, og den forventede økonomiske anlægsramme på projektet er DKK 87 mio.

Folkeskolereformen og udviklingen af den læringsstyrede undervisning stiller store krav til skolernes fysiske rammer. Skolen skal derfor kunne styrke elevernes og personalets trivsel og læringsmiljø. Samtidig skal skolen indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet.

 

{ Comments on this entry are closed }

Ny almen boligbebyggelse i Middelfart

26.06.2017

Regnbuen-Kontur arkitekter er sammen med JORTON A/S og Rønslev Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrence om 28 almene familieboliger og 20 flexboliger for Boligforeningnen Lillebælt, Afd. 28. Bebyggelsen forventes at få et samlet etageareal på ca. 3770 m2 og skal disponeres med en god variation af boligstørrelser. Der lægges vægt på høj kvalitet i materialer og […]

Læs mere →

Prækvalificeret til Mølleparkens Plejecenter i Sønderborg

14.06.2017

Regnbuen-Kontur arkitekter er glade for at være inviteret til at give vores bud på transformation af Mølleparkens Plejecenter i Sønderborg Kommune, til et tidssvarende plejecenter med 60 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter samt daghjem. De første sten blev lagt allerede i 1830, og om- og tilbygningen skal foretages med respekt for husets arkitektur og historik, samt […]

Læs mere →

12.06.2017
Læs mere →

Transformation af Risskov psykiatriske hospital

01.05.2017

Regnbuen-Kontur arkitekter k/s er stolte af at være blevet inviteret til at give vores bud på transformationen af tidligere Risskov psykiatriske hospital til moderne almene boliger. Det 23.000m2 store historiske bygningsanlæg er tegnet af arkitekten Thorvald Bindesbøl og ligger smukt i det store parkanlæg som åbner sig mod Århus Bugt. Forslaget skal udarbejdes i samarbejde […]

Læs mere →

Prækvalificeret til 115 almene ungdomsboliger

30.03.2017

Boligkontoret Århus har inviteret til totalentreprise-konkurrence vedr. en ny ‘afdeling 77′ – som omfatter ca. 115 almene ungdoms-boliger, med tilhørende fælles- og udearealer. Regnbuen-Kontur arkitekter er prækvalificeret sammen med JCN Bolig, RUBOW arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Projektet skal ligge på Paludan-Müllers Vej i Aarhus og skal DGNB certificeres. 

Læs mere →

Nyt bæredygtigt boligområde ved Skæring Bæk

23.03.2017

Regnbuen-Kontur arkitekter har i samarbejde med RUBOW arkitekter, Tækker group og Ekolab, vundet den todelte projektkonkurrence med et forslag, til et nyt bæredygtigt boligkvarter ved Skæring Bæk ved Aarhus. I alt 175 almene boliger fra 44m2 til 105m2 udføres i to etaper. Vi glæder os til at realisere drømmene! http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/94406-nye-boliger-i-skaering

Læs mere →

Egeris Kirke, Om- og tilbygning er påbegyndt

10.03.2017

Der har i slutningen af januar været afholdt licitation vedr. Om- og tilbygning af Egeris Kirke, og følgende entreprenører har vundet de fire storentrepriser: Murerentreprisen og Tømrerentreprisen: Ginnerup A/S Installationsentreprisen: Børge Hansen A/S Malerentreprisen: TBS A/S Byggeriet er nu opstartet.

Læs mere →

Tilbygning til institution i Knudrisgade indviet.

27.02.2017

Om- og tilbygning til daginstitutionen Nørrestenbro i Knudriisgade i Aarhus C er nu afsluttet, og der var indvielse den 24. februar. Den eksisterende daginstitution er blevet udvidet med en ekstra børnegruppe og et nyt stort centralt fællesrum, begge med direkte kontakt til legepladsen. Regnbuen-Kontur arkitekter har været totalrådgiver på sagen, der er gennemført efter en […]

Læs mere →