Ældreboliger

I forbindelse med realiseringen af ældre- og pleje-boliger er det vores intention at skabe boliger som ved sin indretning og med sin tilknytning til fællesfaciliteter vil yde tryghed og nærhed, og derved udtrykke sig som private hjem. Det er ligeledes vores intention at skabe velfungerende, fleksible fællesfaciliteter samt skabe rammer for et inspirerende arbejdsmiljø med praktisk indrettede faciliteter, smukke rumforløb og stor overskuelighed.

Leave a Comment