Gråsten Plejecenter

Gråsten Plejecenter udvides for Sønderborg Kommune med nye boliger, specielt henvendt til demente borgere.
Det fordrer indsigt, indlevelse og empati at udforme gode rammer for vore kognitivt svage medborgere uanset om det er børn, unge eller ældre.
Arkitekturen skaber rammerne for samarbejdet mellem beboerne og personalet. Beboerne skal føle sig trygge og bevare størst mulig selvstændighed i deres omgivelser, mens plejepersonalet skal have ubesværede arbejdsgange.
Ved at etablere optimale arbejdsforhold skabes overskud til omsorg og nærvær som så kommer beboerne til gode. Desuden er det vigtigt, at de pårørende føler sig velkomne og har lyst til at besøge og få fælles oplevelser med de ældre. Ved at rammerne virker indbydende på dem, sikres det tredje led i et godt plejehjemsophold.

I dommerbetænkningen fremhæves det at ”Byggeriet afspejler et arkitektonisk stærkt hovedgreb”. Hovedideen bag vinderprojektet har været at skabe hjemlighed og overskuelighed med gode betingelser for ældre og plejepersonale i både fællesskab og privathed. De nye boliger får en fantastisk beliggenhed og en smuk udsigt over fjorden.

Bygherre : Sønderborg Kommune  –  Rådgiverstatus : Arkitektrådgivere  –  Areal : 5000m²  –  Byggesum : 34mil  –  År : 2016-2018
Ansvarsområde : Konkurrenceprojekt 1. præmie, brugerindragelse, disp. forslag  –  Samarbejde : RUBOW arkitekter, A78 arkitekter, Wad landskabsarkitekter, Dansk Energi Management & Esbensen A/S med Ian Hobson Construction

Comments on this entry are closed.