Ny Multihal i Fredericia

Regnbuen arkitekter har deltaget i konkurrencen om en ny multihal med tilhørende omklædningsrum og depoter i tilknytning til Kirstinebjergskolen på Havepladsvej.

Vores forslag forholder sig respektfuldt til de eksisterende arkitektoniske kvaliteter og bymæssige strukturer. Forslaget væver sig ind i området med fokus på en optimeret logistik, sociale fællesskaber, kriminalpræventive tiltag samt bygnings- og bymæssig opgradering.

Multihallen placeres som et selvstændigt volumen, der knytter sig til skolen med en lav mellembygning, der rummer depoter, omklædning og ankomstareal. Gennem mellembygningen vil der være adgang til multihallen direkte fra skolen, og også udefra når skolen er lukket.

Der foreslås endvidere etableret en indbydende ankomstplads med mulighed for ophold/siddebænke, opstammede løvtræer samt integreret cykelparkering.

Bygherre: Fredericia Kommune – Areal: 1.310 m2 – 2014 – Rådgiverstatus: Arkitektrådgiver

Comments on this entry are closed.