From the monthly archives:

december 2010

Regnbuen arkitekter har netop afleveret et aktivitetshus som
områdets institutioner kan samles i.
Bygningen er opført som nyindustrialiseret byggeri i lav-energiklasse 1. Da bygningen skal kunne flyttes når behovene ændres, varmeforsynes den med luft-til-vand varmepumpe så fjernvarmetilslutning undgås.

Bygherren er Århus Kommune, Børn og Unge.

{ Comments on this entry are closed }

En råkold fredag eftermiddag afholdtes rejsegilde på Børnehaven Skattekistens  nye bygning.
De fremtidige brugere underholdt med et par sange inden børnehaven serverede pølser, saftevand og øl.
Byggeriet står færdigt den 1. februar 2011.

{ Comments on this entry are closed }