From the monthly archives:

marts 2011

DK  Totalbyg og Regnbuen arkitekter udfører ny idrætshal
i Hinnerup, LB Consult er rådg. ingeniør. Byggeriet skal stå
færdigt til august 2011 og som det ses tager det form.

{ Comments on this entry are closed }

Regnbuen arkitekter K/S og RUBOW arkitekter A/S skal sammen tegne nyskabende plejeboligbebyggelse i Ansager, Varde Kommune.

Ansager områdecenter skal nybygges fra de nuværende 35 til 25 tidssvarende plejeboliger med fællesareal og service-faciliteter for både beboere og ældre borgere i lokalsam-fundet, på i alt ca. 2500 m2. Kravet har været at byggeriet skal tage udgangspunkt i Erhvervs og Byggestyrelsens nye modelprogram for plejeboliger og indeholde nye løsninger på velfærdsteknologi.

En enstemmig bedømmelseskomite udpegede det vindende forslag fra RUBOW arkitekter A/S i samarbejde med Regnbuen arkitekter K/S og Thing&Wainø landskabs-arkitekter ApS om at etablere ”En landsby i Ansager” en karakterfuld bebyggelse med inspiration i landsbyens struktur, med bæredygtige tiltag og lavt energiforbrug.

{ Comments on this entry are closed }

Ved middagstid fredag uge 9, blev der afholdt rejsegilde på Børnehaven Læssøesgade 66 nye tilbygning.
Der blev holdt taler inden børnehaven serverede klassiske hotdogs serveret fra rullende pølsevogn.

 Byggeriet forventes at stå færdigt medio maj 2011

{ Comments on this entry are closed }