From the monthly archives:

marts 2012


Dybkær Kirke blev indviet for snart 2 år siden.
Den  11. marts blev orglet indviet.

Regnbuen arkitekter har tegnet orglet og orgel-
bygger Carsten Lund har bygget det.

Orglet rummer 25 stemmer fordelt på 3 manual-
er og pedal. Instrumentet har to facader og er
placeret asymmetrisk på pulpituret, Derved
bliver der god plads til kor og evt. andre musikere.

Der er ved udformningen af orglet lagt vægt på en
arkitektonisk sammenhæng med kirkerummets
proportioner og enkelthed.

Der blev ved projekteringen af kirkerummet lagt
vægt på, at akustikken skulle understøtte musikken.
I forbindelse med indvielsen kunne det konstateres
at dette ønske til fulde er blevet indfriet.

{ Comments on this entry are closed }