From the monthly archives:

oktober 2012

Regnbuen arkitekter ombygger og renoverer markant ejendom på 5.700 m² i Århus C for Ejendomsforvaltningen i Århus Kommune. Ejendommen er opført i 1936 for Aarhus Kraft & Varme og det oprindelige vinduesudtryk genopstår. Bygningen indrettes til kontor for ca. 200 medarbejdere.

 

{ Comments on this entry are closed }