From the monthly archives:

februar 2013

Regnbuen arkitekter har vundet totalrådgiver udbud på renovering og ombygning af 100 boliger i Holstebro sammen med fn-tegnestuen og Orbicon. Bygherre er Boligselskabet Sct. Jørgen i Holstebro og renoveringen omfatter i korte træk ny klimaskærm, nye køkkener og badeværelser, nye altangange – elevator og trappetårne  samt nye tekniske installationer.

Det er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro’s mål med renoveringen at tiltrække ny og fastholde eksisterende beboere. Dette søges opnået ved at tilpasse nogle af boligerne til den efterspørgsel på boliger med bedre tilgænge-
lighed og indretning for ældre og handicappede.

{ Comments on this entry are closed }