From the monthly archives:

april 2013

Årets CareWare konference blev afholdtden 10-12. april på Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården.

Regnbuen arkitekter gennemgik på flere workshops masterplanen for omdannelsen af Vikærgården til Sundheds- og Omsorgshotel  ogvelfærdsteknologisk eksperimentarium.

Regnbuen har udviklet masterplanog dispositionsforslag i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, Sundhed &Omsorg,  Velfærdsteknologisk Enhed og ledelsen på Vikærgården.

Projekteringen er igangværende.

CareWare 2013 er et konferencekoncept med præsentation af de nyeste velfærdsteknologiske landvindinger, herundernogle af de mange erfaringer Aarhus Kommune og Region Midt har gjort på det sundheds- og velfærdsteknologiske område.

Link til CareWare
Link tilMasterplan og dispositionsforslag

{ Comments on this entry are closed }

Tegnestuen flytter til Store Torv 10 1. 8000 Århus C, derfor holder vi lukket torsdag
den 18. april og fredag den 19. april 2013.

Vi kan dog træffes på vores telefoner begge dage.

{ Comments on this entry are closed }