From the monthly archives:

juni 2014

Vejen Kommune2Regnbuen arkitekter er, sammen med Esbensen A/S, Frandsen & Søndergaard K/S og Landskab Aarhus, blevet prækvalificeret til totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning af Lundtoft Plejecenter i Brørup for Vejen Kommune.

{ Comments on this entry are closed }

FEMHØJE - Hjørring Stadioncenter .pdfFemhøje Hjørring Stadioncenter

Regnbuen Arkitekter har i samarbejde med LUMO Arkitekter og Lund & Staun vundet konkurrencen om Danmarks mest bæredygtige stadionbyggeri for Hjørring Kommune.

Projektet indeholder 2 nye haller, tribuner, omklædningsrum og café. Tribunerne har en tilskuerkapacitet i forbindelse med afvikling af Liga fodbold på 460 sæder og vil fremadrettet kunne udvides til det dobbelte.

Det har været vigtigt at Stadioncenteret ikke blot danner ramme for afvikling af fodboldkampe, men i kraft af de udvendige anlæg ved ankomstpladsen også giver byen/området omkring Femhøje et aktivt løft og fungerer som et naturligt mødested for byens unge og aktive borgere.

Projektet er udviklet som et bæredygtigt 0-energi byggeri, under overskriften “Danmarks mest bæredygtige stadionbyggeri.” Under hele processen har samarbejdet mellem entreprenør og rådgivergruppen således været fokuseret på synergi mellem de enkelte energi-tiltag, således at den færdige bygning får et markant og bæredygtigt afsæt.

{ Comments on this entry are closed }

foto 3 lysPinsedag den 8. juni 2014 blev det nye orgel indviet i Antvorskov kirke.

Orglet er tegnet af Regnbuen Arkitekter og leveret af Marcussen & Søn i Aabenraa. Orglet har 22 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal.

{ Comments on this entry are closed }

IMG_1532 lys

Regnbuen Arkitekter har afleveret et nyt orgel til Skejby kirke. Det er på 10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

I samme forbindelse er adgangsforholdene til kirkerummet blevet ændret således, at der nu opnås en bedre forbindelse imellem våbenhuset i kirkens tårn og kirkerummet.

{ Comments on this entry are closed }