From the monthly archives:

november 2015

3 Kirkesal hul blad indv 2Regnbuen arkitekter har i november 2015 afleveret projektforslag vedr. om- og tilbygning til Egeris Kirke.
Visionen for projektet er at gennemføre en udbygning og renovering som kan tilføre kirken fornyet energi med re-spekt for den nuværende bygnings kvaliteter.
Kirkerummet gøres højere og mere synligt for omgivelserne og tilføres en større tyngde, der understreger kirkens aksiale placering i området.
Dagslyset i kirkerummet bearbejdes med henblik på at skabe et smukt og varieret samspil mellem væggen bag alteret og et stort sydvendt glasparti.

 

{ Comments on this entry are closed }