From the monthly archives:

februar 2016

3 FullSizeRenderOpførelsen af Svaneparken i Galten går planmæssigt, og det tegner til at blive en fin og sympatisk bebyggelse.

Regnbuen arkitekter forestår sammen med et team bestående af CJ Group Aarhus, Ingeniørfirmaet Rønslev og Landskab Aarhus, projektering og opførelse af 41 boliger og et fælleshus med et samlet areal på ca. 4.160 m2  for ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus.

 

{ Comments on this entry are closed }