From the monthly archives:

juni 2016

Regnbuen-Kontur arkitekter er blevet  prækvalificeret til totalrådgivning vedrørende Børnenes Univers Grindsted Syd.

Opgaven omhandler en integreret institution, der skal rumme 130 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn og 12 børn med særlige behov. Der lægges op til en institution med sammenhæng mellem pædagogik, teknologi, arkitektur, funktionalitet og materialevalg.

Regnbuen-Kontur arkitekter har Niras og ByMunch med som underrådgivere.

 

{ Comments on this entry are closed }