From the monthly archives:

august 2016

collage_koltvej-49

Den nye integrerede motorikinstitution Kolbøtten ved Bavnehøj Skole i Kolt er blevet indviet i august, efter gennemgribende om- og tilbygning af en tidligere SFO-bygning.

Regnbuen-Kontur arkitekter har været totalrådgiver på sagen og har faciliteret en meget grundig brugerinddragelse, der har været medvirkende til, at det færdige hus rummer stor fleksibilitet og visuelle sammenhænge, der sammen med de gode dagslysforhold giver et overskueligt og venligt indtryk.

LB Consult har været underrådgiver på sagen, der er gennemført i fagentreprise.

{ Comments on this entry are closed }