From the monthly archives:

februar 2017

collage-2_lilleOm- og tilbygning til daginstitutionen Nørrestenbro i Knudriisgade i Aarhus C er nu afsluttet, og der var indvielse den 24. februar. Den eksisterende daginstitution er blevet udvidet med en ekstra børnegruppe og et nyt stort centralt fællesrum, begge med direkte kontakt til legepladsen.

Regnbuen-Kontur arkitekter har været totalrådgiver på sagen, der er gennemført efter en grundig brugerinddragelsesproces. Resultatet er en daginstitution der er formet efter brugernes og medarbejdernes ønsker, og et færdigt hus der rummer stor fleksibilitet og fremstår som en logistisk helhed.

Aarhus Kommune er bygherre og LB Consult har været underrådgiver på sagen, der er gennemført i hovedentreprise.

{ Comments on this entry are closed }

Gråsten_renderinger samlet-I samarbejde med A78 arkitekter som totalrådgivere, har Regnbuen-Kontur arkitekter og RUBOW arkitekter vundet konkurrencen om udvidelsen af Gråsten Plejecenter for Sønderborg Kommune.

Plejecentret udvides med nye boliger, specielt henvendt til demente borgere. Samtidig skal dagcentrets funktioner og tilbud opdateres til nutidig standard.

I dommerbetænkningen fremhæves det at ”Byggeriet afspejler et arkitektonisk stærkt hovedgreb”. Hovedideen bag vinderprojektet har været at skabe hjemlighed og overskuelighed med gode betingelser for ældre og plejepersonale i både fællesskab og privathed. De nye boliger får en fantastisk beliggenhed og en smuk udsigt over fjorden.

Det samlede vinderteam består af A78 arkitekter, RUBOW arkitekter og Regnbuen-Kontur arkitekter samt Wad landskabsarkitekter, Dansk Energi Management & Esbensen A/S med Ian Hobson Construction.

{ Comments on this entry are closed }