From the monthly archives:

juni 2017

Regnbuen Kontur arkitekter er sammen med Rubow arkitekter og MOE Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til projektkonkurrence om en ny folkeskole i Skærbæk nord for Tønder.

Skærbæk  skal have en ny folkeskole for elever i 0. – 9. klasse og ca. 25 specialklasseelever. Skolen skal placeres på arealet Oksens Mark sydvest for Skærbæk Fritidscenter og skal rumme omkring 575 elever.

Nybyggeriet vil udgøre 5800-6200m2, og den forventede økonomiske anlægsramme på projektet er DKK 87 mio.

Folkeskolereformen og udviklingen af den læringsstyrede undervisning stiller store krav til skolernes fysiske rammer. Skolen skal derfor kunne styrke elevernes og personalets trivsel og læringsmiljø. Samtidig skal skolen indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet.

 

{ Comments on this entry are closed }

Almene boliger Middelfart--Regnbuen-Kontur arkitekter er sammen med JORTON A/S og Rønslev Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrence om 28 almene familieboliger og 20 flexboliger for Boligforeningnen Lillebælt, Afd. 28.

Bebyggelsen forventes at få et samlet etageareal på ca. 3770 m2 og skal disponeres med en god variation af boligstørrelser. Der lægges vægt på høj kvalitet i materialer og  gode rumlige oplevelser.

{ Comments on this entry are closed }

Mølleparkens plejecenter_sønderborg-Regnbuen-Kontur arkitekter er glade for at være inviteret til at give vores bud på transformation af Mølleparkens Plejecenter i Sønderborg Kommune, til et tidssvarende plejecenter med 60 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter samt daghjem. De første sten blev lagt allerede i 1830, og om- og tilbygningen skal foretages med respekt for husets arkitektur og historik, samt den fine placering med udsigt mod Mølledammen.

Forslaget skal udarbejdes i samarbejde med A78 arkitekter A/S og Ingeniørgruppen Varde A/S.

{ Comments on this entry are closed }

konstruktør praktikant_efterår 2017

{ Comments on this entry are closed }