Alle indlæg af Mia Hartelius-Haaning

Egeris Kirke, Rejsegilde

Rejsegilde collage lavformatFredag d. 19. august blev der afholdt rejsegilde i Egeris Kirke.

Med de store limtræs-spær på plads, tegner kirkesalens konturer sig, og løfter en flig af fortællingen om et større og lysere kirkerum.

Byggeriet går håndværksmæssigt fint, og følger tidsplanen.

 

Prækvalificeret til Ny skole i Skærbæk

Regnbuen Kontur arkitekter er sammen med Rubow arkitekter og MOE Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til projektkonkurrence om en ny folkeskole i Skærbæk nord for Tønder.

Skærbæk  skal have en ny folkeskole for elever i 0. – 9. klasse og ca. 25 specialklasseelever. Skolen skal placeres på arealet Oksens Mark sydvest for Skærbæk Fritidscenter og skal rumme omkring 575 elever.

Nybyggeriet vil udgøre 5800-6200m2, og den forventede økonomiske anlægsramme på projektet er DKK 87 mio.

Folkeskolereformen og udviklingen af den læringsstyrede undervisning stiller store krav til skolernes fysiske rammer. Skolen skal derfor kunne styrke elevernes og personalets trivsel og læringsmiljø. Samtidig skal skolen indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet.

 

Ny almen boligbebyggelse i Middelfart

Almene boliger Middelfart--Regnbuen-Kontur arkitekter er sammen med JORTON A/S og Rønslev Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrence om 28 almene familieboliger og 20 flexboliger for Boligforeningnen Lillebælt, Afd. 28.

Bebyggelsen forventes at få et samlet etageareal på ca. 3770 m2 og skal disponeres med en god variation af boligstørrelser. Der lægges vægt på høj kvalitet i materialer og  gode rumlige oplevelser.

Prækvalificeret til Mølleparkens Plejecenter i Sønderborg

Mølleparkens plejecenter_sønderborg-Regnbuen-Kontur arkitekter er glade for at være inviteret til at give vores bud på transformation af Mølleparkens Plejecenter i Sønderborg Kommune, til et tidssvarende plejecenter med 60 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter samt daghjem. De første sten blev lagt allerede i 1830, og om- og tilbygningen skal foretages med respekt for husets arkitektur og historik, samt den fine placering med udsigt mod Mølledammen.

Forslaget skal udarbejdes i samarbejde med A78 arkitekter A/S og Ingeniørgruppen Varde A/S.

Transformation af Risskov psykiatriske hospital

Psyk-Risskov

Regnbuen-Kontur arkitekter k/s er stolte af at være blevet inviteret til at give vores bud på transformationen af tidligere Risskov psykiatriske hospital til moderne almene boliger. Det 23.000m2 store historiske bygningsanlæg er tegnet af arkitekten Thorvald Bindesbøl og ligger smukt i det store parkanlæg som åbner sig mod Århus Bugt. Forslaget skal udarbejdes i samarbejde med RUBOW arkitekter A/S, Midtconsult og Fogh & Følner Arkitektfirma A/S.

Prækvalificeret til 115 almene ungdomsboliger

Afd 77

Boligkontoret Århus har inviteret til totalentreprise-konkurrence vedr. en ny ‘afdeling 77′ – som omfatter ca. 115 almene ungdoms-boliger, med tilhørende fælles- og udearealer.

Regnbuen-Kontur arkitekter er prækvalificeret sammen med JCN Bolig, RUBOW arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

Projektet skal ligge på Paludan-Müllers Vej i Aarhus og skal DGNB certificeres.