Boliger

At bygge boliger er for os noget centralt. Ofte fokuseres der på mere spektakulære bygninger med markante arkitektoniske udtryk og en høj grad af identitet. Imidlertid må det konstateres at det vigtigste for en arkitekt trods alt er, at skabe gode og inspirerende boliger for mennesker.

Tegnestuen har opført adskillige boligbebyggelser med vidt forskellige forudsætninger.

Det er vores intention altid at opføre disse bebyggelser med udgangspunkt i stedet og de bygningsmæssige og boligmæssige forudsætninger, således at det enkelte byggeri opnår en klar identitet.

Leave a Comment