Hasseltoften, Hasselager

5 almene boliger bygget for Brabrand Boligforeningen i 2011-12 som energiklasse 0 boliger.

Byggeriet blev afleveret i februar 2013.

At bygge boliger og bo-miljøer, er for os noget centralt. At skabe gode og inspirerende boliger for mennesker er en af de fornemmeste opgaver man kan blive stillet overfor som arkitekt.

Vi tilstræber at udforme alle projekter udfra en helhedsbetragtning om bæredygtighed. En tilgang til bæredygtighed der tager udgangspunkt i at tage hensyn til især følgende 3 overskrifter:

1 SOCIAL bæredygtighed – 2 MILJØ-mæssig bæredygtighed – 3 ØKONOMISK bæredygtighed

Med disse 3 overskrifter som pejlemærker, kombineret med byggeprogram, er denne opgave forsøgt løst på en måde der vil kunne honorere ikke bare vores eget høje ambitions-niveau – men i mindst ligeså høj grad vil kunne være til glæde for såvel bygherre som fremtidige beboere.

 

Comments on this entry are closed.