Hadbjergvej – Nyt bo- og aktivitetstilbud

Regnbuen arkitekter har deltaget i konkurrencen om 33 almene og 5 aflastningsboliger samt aktivitetscenter for Favrskov Kommune.

I modsætning til traditionelle botilbud, som i mange år har taget udgangspunkt i det institutionaliserede fællesskab, forsøger vi med dette forslag at af-institutionalisere de fysiske rammer, med afsæt i det enkelte individ.

Bebyggelsen som helhed er tænkt som en haveby, hvor hver beboer har indgang fra egen forhave, hvor man kan man sidde ude, beskyttet af egen bolig – og kun opsøge fællesskabet når og i den udstrækning man selv ønsker.

Det har været Regnbuens mål at skabe et fleksibelt, venligt og levende bomiljø, med rumlig og arkitektonisk variation, der tilgodeser den interne logistik og et godt arbejdsmiljø. Et bomiljø som fremstår som et trygt og individuelt hjem for den enkelte og som samtidigt understøtter den pågældende beboers fysiske og psykiske handicap.

Bygherre: Favrskov Kommune, Hadsten – Areal: 5.140 m2 – 2013 – Rådgiverstatus: Arkitektrådgiver

Comments on this entry are closed.