Institutioner

Tegnestuen har i mange år udviklet nye institutionstyper for bl.a. Århus Kommune.

I et nært samarbejde med pædagoger og øvrige konsulenter er forskellige pædagogiske principper omsat i bygninger med et varieret arkitektonisk udtryk bestemt af bygningens funktion og omgivelsernes muligheder.

Leave a Comment