Hulahoppen – Integreret daginstitution i Vojens

Regnbuen arkitekter har deltaget i konkurrencen om Hulahoppen – Ny børneinstitution i Vojens.

Hulahoppen bliver med 120 børn en ret stor institution, hvorfor vi har valgt at opdele institutionen i overskuelige enheder med separate indgangspartier for henholdsvis vuggestuebørn, børnehavebørn, personale og køkkenindgang.

Hoveddisponeringen medfører en god logistik med adskillelse af kørende og gående trafik, og direkte adgang til garderoberne fra ankomstsiden såvel som fra legepladsen.

Der etableres otte stuer, og alle stuer placeres med god kontakt til aldersgruppens egne legearealer syd for bygningen. Det store fællesrum placeres lettilgængeligt og centralt i bygningen, og får kontakt til legepladsens centrale del, hvor der også etableres udekøkken.

Langs hele husets sydfacade strækker der sig et stort overdækket areal, der foruden at virke som solafskærmning også medvirker til at skabe en glidende overgang mellem inde- og udearealer. Ud for fællesrummet etableres en stor overdækket terrasse.

Bygherre: Haderslev Kommune – Areal: 1.250 m² – 2013 – Rådgiverstatus: Arkitektrådgiver – Totalentreprisekonkurrence

Comments on this entry are closed.