Integreret institution, Hjarnøgade 9

Arveprinsesse Carolines Børneasyl på hjørnet af Hjarnøgade og Samsøgade er en integreret institution med 52 børn.
Den oprindelige bygning fremstår tung og traditionel i røde tegl og med valmet tegltag.
Tilbygningen, der indeholder nyt grupperum, aktivitetsrum og liggehal, er udført med et moderne og klart udtryk, som en markant addition til det eksisterende hus.

Tilbygningen er placeret ud mod Samsøgade, og er udført med et overdækket galleri, der tjener som mellemzone mellem bygning og gade og samtidig løser den flugtvejsmæssige problematik, der er udløst af betydelige terrænforskelle på grunden.
Foruden tilbygningen er der gennemført ombygning af den eksisterende bygning med bl.a. nyt puslerum.

Byggeriet er udført i fagentreprise og er afsluttet i efteråret 2015.

Bygherre: Aarhus Kommune – Areal: Ombygning 20 m², Nybyg 82 m² – Anlægssum: 2,2 mio. – Periode: 2014-2015 – Rådgiverstatus: Totalrådgiver – Entrepriseform: Hovedentreprise

Comments on this entry are closed.