Kolbøtten, Ny motorik-institution

Projektet til den nye integrerede motorikinstitution Kolbøtten ved Bavnehøj Skole i Kolt omfatter renovering og ombygning af en tidligere SFO-bygning fra 1978, samt tilbygning af nyt børnehaveafsnit, nye børnegarderober og nyt krybberum.
Institutionen kommer til at rumme to vuggestuegrupper á 12 børn og to børnehavegrupper á 20 børn.
Vuggestuen placeres i den østlige del af bygningen, og der etableres krybberum og en afskærmet legeplads i tilknytning hertil.
Den centrale del af bygningen kommer til at rumme garderober og fællesfaciliteter.
Mod vest etableres et helt nyt børnehaveafsnit, der disponeres med to store grupperum og to mindre funktionsrum, med god mulighed for fleksibel anvendelse.

Den omfangsrige renovering, samt nybyggeriet er planlagt gennem en meget grundig brugerinddragelse, styret af Regnbuen arkitekter.
Byggeriet udføres i fagentreprise og forventes afsluttet i forsommeren 2016.

Bygherre: Aarhus Kommune – Areal: Ombygning 400 m², Nybyg 250 m² – Anlægssum: 6.7 mio. – Periode: 2014-2016 – Rådgiverstatus: Totalrådgiver – Entrepriseform: Fagentreprise

Comments on this entry are closed.