Midtbyens Børnehus

Det har været afgørende for disponeringen af nærværende forslag, at udnytte grundens topografiske kvaliteter og bevidst arbejde med landskabets bevægelse ind i institutionen.

Ved at arbejde med forskudte etager (dæk) opnås, at den vertikale forbindelse mellem børnearealer sjældent foregår over mere end en halv etage, og altid i en naturlig sammenhæng med det centrale rum. Herved bliver trappen – og den motoriske øvelse, der er forbundet med at benytte den – det naturlige valg i bevægelsen mellem niveauerne.

Der sker en meget stor udvikling i barnets tidlige år, og børns behov er væsensforskellige fra vuggestue til børnehave – ikke mindst med hensyn til hvor store sammenhænge, der kan opfattes som trygge og overskuelige. Det har derfor været vigtigt, at der både er en stor sammenhængskraft i institutionen, samtidig med at den naturligt kan opdeles i mindre, mere overskuelige enheder.

Citat fra dommerbetænkningen: “Forslagets arkitektur vurderes fortrinligt. Den arkitektoniske tilgang til opgaven er en disponering af anlæg og bygninger, der udnytter grundens topografiske kvaliteter maksimalt, samt fortsætter landskabets bevægelse ind i institutionen. Det har således været vigtigt for forfatteren at opnå sammenhængskraft med børnenes leg og læring, arkitektoniske rumoplevelser og mangeartede funktioner og stemninger.”

Energiklasse: 2020 – Bygherre: Kolding Kommune – Areal: 1.530 m² – 2012 – Rådgiverstatus: Arkitektrådgiver – Landskab: Grassat – Totalentreprenør: Scandibyg A/S

 

 

Comments on this entry are closed.