Rosen, integreret daginstitution Om -og tilbygning

Ombygning af tidligere SFO til daginstitution, med tilbygning af 1 ekstra børnegruppe, ved Rosenvangskolen i Holme ved Aarhus.

Det eksisterende træhus fra slutningen af 1980’erne renoveres og ombygges, så det kan indeholde en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe, samt fællesrum og servicefaciliteter. Hertil bygges én ny børnehavegruppe, med tilhørende depot og udetoilet.

Tilbygningen er åben, karakterfuld og højloftet, og giver mulighed for at institutionen kan bruge den som en lille motoriksal. Placeret ud fra den eksisterende bygnings sydlige facade, skyder tilbygningen sig ud på legepladsen og kobler sig på den eksisterende bygning ved ankomst og fællesrum.

Der laves ligeledes et nyt vindfang ved ankomst, for at opnå en bedre ankomst situation og niveaufri adgang. For at skabe bedre indeklimaforhold og bedre udeopholdsmuligheder, etableres overdækning langs den eksisterende bygnings sydfacade.

Når om -og tilbygningen står færdig i 2016, vil institutionen kunne rumme to børnehavegrupper og én vuggestuegruppe.

Bygherre: Aarhus Kommune – Areal: Ombygning 360m2, Nybyggeri 95 m² – Anlægssum: 6 mio. – Periode: 2015-2016 – Rådgiverstatus: Totalrådgiver – Entrepriseform: Stor-entreprise

Comments on this entry are closed.