Vestermarken – Integreret daginstitution

Vestermarken er en integreret daginstitution med plads til 120 børn, fordelt på to vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper.

Bygningen er disponeret omkring et indeliggende gårdrum, der bringer dagslys og oplevelse af vejrlig til de fælles fordelings- og opholdsarealer, og endvidere fungerer som et beskyttet uderum. Atriet deler funktioner og rumligheder, så der opnås mange opholdsmuligheder og samtidig god kontakt og overskuelighed.

Bygningen er opført af BM-Byggeindustri i rumstore præfabrikerede moduler, og i energiklasse 2020 uden aktive tiltag. Byggemetoden har medført en meget kort byggetid med kun 6 måneder fra start til aflevering. Derudover har den medført en meget stor tæthed.

 

Comments on this entry are closed.