Vokseværket, Århus

“VokseVærket” er et 4 etagers børnehus med delvist overdækket tagterrasse. Huset er rammen om ca. 100 børns dagligdag og den overordnede ide har været at skabe en “legeplads” i 4 etager.

Huset er bygget som infill i en næsten, sammenhængende husrække. For at give større luftighed i den rumlige oplevelse, er der arbejdet med en meget høj grad af transparens. Huset er opført som søjle-plade konstruktion, spændt ud mellem to “tunge” kerner.

Mod nord findes en kirkegård med mange gamle træer. Beplantningen her danner husets visuelle “væg”, gadeforløbet bliver en del af huset. Gennem nordfacaden kan børnene følge med i trafikken og livet på gaden – og modsat kan de forbipasserende følge livet i huset. Huset opleves i høj grad som en storby-børnehave.

Det har været ønsket at lave et hus der klart udtrykker sig som et nutidigt BØRNEHUS. Et nyt byhus der respekterer den øvrige bebyggelses horisontale og vertikale proportionering.

Den gennemgående trappekerne er udsmykket af kunstneren Viera Collaro. Udsmykningen består af farveafsætning på trappevægge mod gaden, samt montering af lyskunst i form af farvede neonlys.

Kunstnerisk udsmykning og hus supplerer hinanden på bedste vis.

Præmieret af Århus Kommune i 2006.

Foto: Thomas Kaare Lindblad

Leave a Comment