Kirker

At bygge i kirkeligt regi har igennem tiden udgjort en væsentlig del af tegnestuens arbejde. Projekterne omfatter byggeri af nye kirker, sognegårde og restaureringer og renoveringer. Dertil kommer beslægtede arbejder i form af orgler og anden inventar specielt tegnet til de enkelte bygninger. Udover de høje arkitektoniske krav der kræves ved disse arbejder, har vi tilegnet os et indgående kendskab til den omfattende myndigheds-behandling som er karakteristisk ved disse opgaver. Vi har i årenes løb haft fornøjelsen at samarbejde med 25-30 forskellige menighedsråd.

Leave a Comment