Kirker

I forbindelse med kirkebyggeri, optræder arkitekturen i en sjælden grad som en selvstændig kunstart. En kunstart som dog er sammensat af billedkunst, skulpturel kunst, funktion, byggeteknik, økonomi, brugerkrav, lovgivning osv. og dermed en bunden kunstart.

Vi er af den opfattelse, at kirkerummet er et rum, som ved sit indhold og sit udtryk hæver sig over alle andre rum. Vi omtaler ofte kirkerummet som et irrationelt rum, et rum hvor andre end de målelige størrelser har førsteprioritet. Det er vigtigt for os at opfatte kirkerummet som et sakralt rum, et sted som klart distancerer sig fra alle andre steder.

Leave a Comment