Adventskirken Kbh

Adventskirken er opført i 1942-44 af arkitekt Erik Møller. Bygningen indtager en betydelig plads i dansk kirkearkitektur og var i sin samtid et dristigt udtryk for nytænkning. Den velproportionerede bygning udtrykker sig markant med stor enkelhed og en indre logik.

På trods af den forudseenhed som i sin tid blev lagt for dagen, må det konstateres at det nutidige behov ikke kan dækkes i de nuværende lokaliteter og gør det nødvendigt at udvide kirkebygningen.

Nybygningen opføres i røde tegl i både murværk og på taget som på den nuværende bygning med en stor detaljeringsgrad. Bygningen har ensidig taghældning og disponeres som et trefløjet anlæg omkring et gårdrum. Facaden mod Sallingvej erstatter den nuværende overdækning og vil derved forstærke den rumlige opfattelse af forpladsen. Dybe indsnit i facaderne vil understrege bygningens skulpturelle form og vil på den måde udtrykke bygningens egen identitet.

Leave a Comment