Antvorskov Kirke

Projektet blev valgt som det bedste og indstillet til gennemførelse efter en arkitektkonkurrence i 2002. Kirken blev indviet i april måned 2005.

Bygningen er inspireret af dansk kirkebyggetradition, hvor enkelhed i form af formgivning og materialevalg er gældende. Kirkebygningen er beliggende på et højdepunkt i udkanten af Slagelse. Placeringen betyder at kirken kan ses viden om.

Bygningsanlægget er disponeret over et indre gårdrum hvortil bygningen åbner sig. Herfra er der adgang til både kirke og sognegårdsfunktioner. Udefra udtrykker bygningen sig som en tung og tillukket bygningsmasse opført i en rustik gul teglsten, karakteriseret med store murflader og dybe indsnit. Tårnet rejser sig mod syd og udgør bygningens kompositoriske midtpunkt.

Kirkerummets indre er præget af loftets opadgående og bølgede bevægelse op imod et stort ovenlys, som kaster lyset ned over den høje altervæg. Rummet udtrykker sig med stor enkelhed og præget af dagslysets behandling igennem dybe nicher og reflekterende murflader. Rummet er således under stadig forandring afhængig af lyset fra skiftende årstider og vejrlig.

Vi har tegnet et orgel på 24 stemmer som skal placeres på pulpituret. Orglet er blevet opstillet i 2014.
Foto: Thomas Kaare Lindblad

Leave a Comment