Egeris Kirke

Igangværende – Vundet i indbudt konkurrence

I 2006 vandt Regnbuen arkitekter arkitektkonkurrencen vedr. om-og tilbygning af Egeris kirke i Skive med henblik
på en gennemgribende renovering og udvidelse af den nedslidte oprindelige kirke fra 1958.
Efter udarbejdelsen af dispositionsforslag i 2008 blev projektet sat i bero, men i 2014 blev sagen genoptaget, og i november 2015 er projektforslag afleveret og projektering pågår.
Visionen for projektet er at gennemføre en udbygning og renovering som kan tilføre kirken fornyet energi med respekt for den nuværende bygnings kvaliteter.
Kirkerummet gøres højere og mere synligt for omgivelserne og tilføres en større tyngde, der i en bymæssig sammenhæng understreger kirkens aksiale placering i området.
Til erstatning for det nuværende spir, som herefter vil virke for spinkelt, opføres et egentligt kirketårn som en fritstående kampanile på forpladsen.
Dagslyset i kirkerummet bearbejdes med henblik på at skabe et smukt og varieret samspil mellem væggen bag alteret og et stort sydvendt glasparti.

 

Leave a Comment