Gullestrup Kirke

Den nye kirke i Gullestrup blev indviet den 13. december 1998.

Det har været intentionen at bygge en kirke, som ved sin arkitektur og sit udtryk, klart forholder sig til den danske kirkebyggetradition. Grundens relative høje placering i forhold til sine omgivelser gør det naturligt at opføre en kirkebygning, som tydeligt markerer sig og signalerer sin tilstedeværelse, som det ofte er traditionen, når det drejer sig om en fritliggende kirke.

Bygningens udtryk er enkelt og overskueligt. Den består af et antal veldefinerede »klodser« som sammensættes til en samlet komposition.

Tagene er udført, så de klart adskiller sig fra de tunge bygningsvolumener og giver udtryk for at svæve over disse.

Kirkeskibet er orienteret øst – vest og udgør bygningens tyngdepunkt. Det placeres mod syd og bygningens størrelse forstærkes ved placeringen på den skrånende grund. Sognegårdsfunktionerne placeres i et langt forløb langs tilkørselsvejen. I haven nordøst for kirkeskibet rejses et højt tårn, som samtidig kan opfattes som en kampanile.

Projektet er udført i samarbejde med arkitekt Jakob Mortensen.

Præmieret af Herning Kommune i 1998.

Leave a Comment