Løsning Kirke

Det har igennem flere år været Løsning menighedsråds ønske at kunne få plads til flere kirkegængere i Løsning Kirke. Menighedsrådet har på denne baggrund valgt at opføre en ny kirkesal i tilknytning til sognegården, og i nærheden af den eksisterende kirke.

Det har været væsentligt at udforme en kirkesal som primært udtrykker sig ved sit interiør og sin funktion som kirkesal og ikke “konkurrerer” med den bestående kirke. Trods kirkesalens størrelse skal bygningen indordne sig sine omgivelser, således at balancen ikke forrykkes væsentlig omkring den eksisterende kirke.

På trods af et meget stramt budget, er rummet et lyst, venligt og sakralt rum af høj kvalitet.

Projektet er udført i samarbejde med Arkitektfirmaet Mortensen.

Leave a Comment