Fredenskirken

I forbindelse med en renovering af kirken som vi foretog i år. 2000 blev kirkens oprindelige orgel på 18 stemmer udvidet med et nyt svælleværk på 8 stemmer. I samme forbindelse blev der etableret et nyt pulpuitur og orglet blev ombygget og orgelhusene omplaceret. Instrumentet fremstår nu som et stort og alsidigt instrument. Arbejdet blev udført i samarbejde med Marcussen & søn orgelbyggeri.

Leave a Comment