Skejby Kirke

I oktober 2013 blev nyt orgel afleveret i Skejby Kirke.

Orglet er leveret af Husted Orgler i Fredensborg og har 10 stemmer, 534 piber, 2 manualer og vejer ca. 2,5 ton.

I forbindelse med udførelsen af det nye orgel, er et pulpitur fra 1953 blevet revet ned. Derved er adgangen til kirken og kontakten mellem kirkerum og våbenhus/tårnrum blevet markant forbedret. Orglet er placeret i et hjørne af kirkerummet, og for at der kan foretages de nødvendige eftersyn på instrumentet, er orglet opsat på skinner, således at det kan forskydes 60 cm i retning mod midtergangen.

Comments on this entry are closed.