Restaurering

Vi har i Danmark en omfattende bygningsarv i form af vores kirker. Ikke kun middelalderkirker, men også kirker opført i væsentligt senere perioder udtrykker skiftende tiders arkitektur og byggeskikke.

Disse bygninger skal vedligeholdes og tilpasses nutidig anvendelse, hvilket stiller store krav til både byggeteknik og arkitektoniske overvejelser. Bevaring og restaurering skal afvejes med nyfortolkning og funktionalitet.

Leave a Comment