Egens Kirke

Egens kirke er en middelalderkirke placeret usædvanligt smukt og markant ud til Kalø vig.

Regnbuen arkitekter har varetaget en restaurering af kirkens indre omfattende et nyt korparti med nyt alter og med omdisponering af en del af kirkens inventar. Baggrunden for restaureringen var et ønske om en æstetisk forbedring og et mere enkelt og aflæseligt interiør. Det var ligeledes et ønske at forbedre pladsforholdene omkring alterskranke og døbefont. Arbejdet er afleveret i 2011.

Leave a Comment