Dybkær Sognegård

Dybkær Sognegård er opført i 1986 og er beliggende i Gødvad Sogn ved Silkeborg. Sognegården er første etape af et fremtidigt kirkekompleks. Dette kompleks er disponeret som et klosteranlæg, hvor bygningerne samler sig omkring en fredfyldt klostergård.

Klostergården ligger som et samlende kvadratisk rum, og en fratergang forbinder samtlige lokaler. Af anlæggets 4 længer udgør sognegården de 3. Når kirken bygges, vil den afslutte anlægget som den 4. fløj.

Sognegårdens areal er på ca. 600 m², og omfatter 2 konfirmandlokaler, der kan sammenlægges til en stor menighedssal, mødelokaler, kontorer og lokaler til ungdomsorganisationer.

Præmieret af Silkeborg Kommune i 1988.

Leave a Comment