Sunds Kirkes Sognegård

Sunds Kirkes Sognegård er placeret i tilknytning til Sunds Kirke og opført i 1994.

Sognegården er disponeret som 3 selvstændige »huse« sammenholdt af et stort tag mod indgangsfacaden. To lave længer knytter sig til et højt markant hus indeholdende et stort forsamlingslokale. Ideen har været, at forsamlingslokalet skal kunne fungere som sognegårdens centrale rum, et slags indvendigt torv. Ved hjælp af store porte kan salens funktion ændres og de omkringliggende gangarealer kan inddrages i salens volumen, hvilket giver overordentlig mange møblerings- og anvendelsesmuligheder.

Gangene imellem »husene« er overdækkede med glas og har derfor et udvendigt præg af gade. Husets arkitektur er inspireret dels af den regionale arkitektur, dels af elementer i kirkens arkitektur.

Sognegårdens etageareal er ca. 570 m².

Leave a Comment