Renovering

Tegnestuen har i tidens løb gennemført et omfattende arbejde i forbindelse med offentligt støttet byfornyelse. Der er foretaget gennemgribende renovering og fornyelse af mere end 550 boliger alene i Århus Kommune. Ligeledes er der gennemført gennemgribende renoveringer af nyere boligblokke med nye klimaskærme kombineret med betonrenoveringer.

I de senere år har renoverings-opgaverne foruden boligrenovering også omfattet erhverv, institutions- og kirkebyggeri.

Leave a Comment