Byfornyelse

I forbindelse med byfornyelse og renovering af byejendomme, bliver det ofte nødvendigt at forsyne bygningerne med en påbygning for at opnå optimale forhold i boligerne.

Der er ofte tale om påbygninger som indeholder køkken med spiseplads. På denne måde opnås en væsentlig forbedring af boligernes bo-kvaliteter og bygningerne tilføres et nutidigt element som et synligt resultat af en grundig fornyelse.

Påbygningens arkitektur tager udgangspunkt i ejendommens oprindelighed, men udtrykker sig med sin nutidige arkitektur.

Leave a Comment