Bygst rammeaftale

Regnbuen arkitekter har i perioden 2012-2014 været underrådgiver for Strunge Jensen A/S, ang. en rammeaftale med Bygningsstyrelsen vedr. totalrådgivning i forbindelse med vedligehold på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets øvrige ejendomme.

På Aarhus Arkitektskole og Skuespillerskolen i Aarhus har Regnbuen arkitekter bl.a. forestået:

BYGST ID 1666 – Renovering af tag på Laden (Bygning 7).

BYGST ID 1702 – Paradisgade 4 (Bygning 2). Isolering af tagetage, div. småreparationer og nyt listeloft.

BYGST ID 1694 – Renovering af tag Studsgade (Bygning 3). Komplet nyt tag inkl. Inddækninger og tagrender.

BYGST ID 1665 – Nørreport 20 (Bygning 9). Nyt paptag og inddækninger, inkl. ovenlys

BYGST ID 1670 – Nørreport 20 (Bygning 5). Nyt tegltag. Reparation af 5 skorstenspiper, reparation af undertag.

BYGST ID1771-11 Skuespillerskolen i Aarhus. Duesikring af sålbænke samt tagrender. Reparation af revner i murværk.

Bygherre: BYGST – 2012-14 – Rådgiverstatus: Arkitektrådgiver

Comments on this entry are closed.