Jobkompagniet – 2. etape

Projektet omhandlede indretning af nye arbejdspladser, mødefaciliteter samt undervisningslokaler i eksisterende montage hal.

Projektet er gennemført med en høj grad af brugerinddragelse i beslutningsprocessen. Der er afholdt workshops  i de forskellige faser af beslutningsprocessen.

Der er indrettet 20 individuelle arbejdspladser. De er indrettet i et delvis åbent kontorlandskab, men dog således at der er mulighed for at arbejde i isolation, ligesom der kan foretages fortrolige samtaler med klienter.

Der er skabt et uformelt arbejdsmiljø med mulighed for afholdelse af møder i det åbne rum med et interiør i høj arkitektonisk kvalitet.

Der er skabt mulighed for undervisning og mødefunktion i separate lokaler. Det er visionen at den fremtidige indretning vil udgøre en inspirerende og funktionel ramme om de fremtidige funktioner. Rumdannelser og farvesætning vil være centrale elementer.

Lokalerne blev afleveret i september 2012

Comments on this entry are closed.