Vikærgården, sundheds- og omsorgshotel i Risskov

Ombygningen af Vikærgården til Sundheds- og Omsorgs-hotel bæres af en stærk vision om at udvikle et rehabiliteringshus, der samtidig udgør et velfærdsteknologisk eksperimentarium, hvor alle de nyeste hjælpemidler kan afprøves og evalueres.

Udviklingen af projektet foregår således i en åben og procesorienteret form, og med en stor grad af brugerinddragelse og sparring med bl.a. Sundhed og Omsorg, Velfærdsteknologisk Enhed, SBI, og producenter af diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Ombygningen omfatter en boligdel med 52 nye stuer, heraf  tre akutstuer og to bariatriske stuer, samt tre afdelings-køkkener.

I servicedelen indrettes bl.a. en 1:1 prøvebolig med fleksible vægge og mange test/trænings muligheder, robotrum, træningssal, træningskøkken og -vaskeri.

Bebyggelsen opgraderes desuden med ny hovedindgang, forbedret logistik og wayfinding via ny glasgang, trapper og farvekodning, og forbedrede dagslysforhold.

Byggeperiode 2013-2015 – Hovedentreprise – Bygherre: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg – Areal: 6000 m2 – Rådgiverstatus: Totalrådgiver

Comments on this entry are closed.