Vinduesudskiftning, Ringgården Afd. 8

Regnbuen arkitekter har forestået alle faser vedr. registrering, skitsering, beboerinddragelse, godkendelse, projektering, udbud og nu gennemførelse af den omfangsrige renovering af den store afdeling.
Selve afdelingen, er Boligforeningen Ringgårdens største afdeling. Den består af flere forskellige bebyggelsestyper:

  • 4 etages boligstænger med indeliggende altaner.
  • 6 etages boligstænger med udenpå liggende altaner.
  • Samt et 15 etages højhus, der knejser som en meget markant bygning på toppen af Aarhus.

Samtlige vinduer i hele afdelingen skiftes, mange steder udskiftes radiatorer. Murværk eftergås, og flere gavle efterisoleres og beklædes med naturskifer.

Alt i alt en opgave der kræver stram styring og grundig koordinering mellem håndværkere, beboere og afdelings-ledelse. Projektet nærmer sig sin afslutning og tidsplanen følges!

Bygherre: Boligforeningen Ringgården – Omfang: 430 boliger – Anlægssum: 37 mill – Periode: 2015-16 – Rådgiverstatus: Totalrådgiver

Comments on this entry are closed.