Undervisning

Nye undervisningsprincipper og ændrede krav til undervisningen har resulteret i en generel ændring af mange skolebygninger. Opløsning af traditionelle klassefløje og skolebygninger med store gentagelsesmomenter erstattes af bygninger med fleksible og varierede rumforløb. Enten som nybyggerier eller som renovering af bestående bygninger.

Leave a Comment