Højvangskolen

Vundet Totalentreprise

Højvangskolen – Teknisk og pædagogisk modernisering
Konkurrencen er vundet sammen med MT Højgaard og Skolefaglig konsulent arkitekt Kate Vintov.

Opgaven bestod i dels omdisponering af personale- og administrationsfaciliteter, nye fællesrum samt etablering af et nyt Pædagogisk Lærings Center – PLC.
Det har været væsentligt for disponeringen af PLC, personaleområdet og fælleslokalerne, at mange læringsstile kan tilgodeses samtidigt. Læringsstile er tæt knyttet til sanserne, kroppen og dermed til kroppens placering i de fysiske rammer.
PLC er disponeret med stor fokus på kroppens samspil med de fysiske rammer. Små rumligheder med lille loftshøjde veksler med større rum og åben plads.

Byggeriet er udført for Århus Kommune i 2011.

Comments on this entry are closed.